Husk, at den 2. ordinære aconto skatterate forfalder til betaling den 20. november 2020.

I den forbindelse bør det overvejes om denne rate er tilstrækkelig eller for høj.

Restskat

Er selskabets ordinære aconto skatterater ikke tilstrækkelige, kan der foretages frivillig ekstra indbetaling.

Forventer selskabet restskat og vil undgå procenttillæg til restskatten, er den 20. november 2020 sidste frist for frivillig indbetaling.

Frivillig ekstra indbetaling kan dog ske frem til den 1. februar 2021 med et procenttillæg på 0,9%.

Husk at frivillig indbetaling skal indberettes på TastSelv Erhverv inden betalingsfristen. Ellers registreres indbetalingen ikke som en frivillig aconto betaling.

Indbetales forventet restskat ikke frivilligt senest den 20. november 2020 eller den 1. februar 2021, opkræves restskatten med et procenttillæg på 4,7 % i november 2021.

Restskattetillægget på 4,7 % svarer til en rente på ca. 6 % før skat. Har selskabet derfor overskudslikviditet eller finansieringsomkostninger mindre end 6,0 % p.a., bør selskabet indbetale den beregnede restskat 20. november 2020 eller eventuelt 1. februar 2021, hvor restskatten, og dermed ekstra indbetaling, kan vurderes mere sikkert.

Overskydende skat

Er aconto skatten for 2020 sat for højt, har selskabet mulighed for at nedsætte eller nulstille 2. rate via TastSelv Erhverv.  Nedsættelsen skal ske senest på datoen for betalingsfristen, som er den 20. november 2020.

Overskydende skat udbetales den 20. november 2021 med en godtgørelse på 0,1%.

De angivne procenttillæg er for 2019, idet satserne for 2020 først kendes ultimo 2020, men der forventes ikke store udsving i satserne.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Du er velkommen til at kontakte os nedenfor

+45 9615 3020
skive@midtsvin.dk
facebook.com/svineeksperten