Ordningen omkring tilskud til hegning af naturarealer bliver udvidet til også at omfatte andre naturtyper end Natura 2000.

Den 7. august åbner tilskudsordningen »Rydning og forberedelse til afgræsning 2020«. Denne ordning har kørt tidligere, hvor der har været et krav om, at minimum 50 procent af arealet skal være indenfor de særligt udpegede Natura 2000-områder. Dette gælder stadig, hvis der ønskes tilskud til rydning.

Men nu giver staten også tilskud til hegning af overdrev og til arealer i nationalparker udenfor Natura 2000.

– Det betyder i praksis, at mere end dobbelt så mange arealer som tidligere kan få tilskud til hegning, siger Kirsten Badawi Plesner, der er natur- og projektkonsulent i Agri Nord.

Udover hegn kan man også søge tilskud til vand- og eventuelt elforsyning og fangefold.

Sådan søger du

Tilskud til forberedelse for afgræsning sker med standardomkostninger. Skal der søges tilskud til tiltag, som er nødvendig for projektet, men ikke er er omfattet af standardomkostninger, skal der hentes to tilbud på dette.

Ved rydnings- og afgræsningsprojekter skal landmanden indhente to tilbud, og alle tilladelser skal være givet og sendes med.

Prioriteringen af de ansøgte projekter sker efter et pointsystem, hvor dem med højeste score får tilskud. Hvis der er to eller flere projekter, der får samme antal point, og der skal prioriteres i forhold til, hvor mange penge der er på bevillingen, vil det projekt med flest hektar prioriteres over de andre projekter.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Kirsten Badawi Plesner på tlf.: 9635 1193 eller kbp@agrinord.dk

FAKTA

Disse arealer kan få tilskud:

Særligt udpeget Natura 2000

Hvis minimum 50 procent af arealet er beliggende indenfor de særligt udpeget Natura 2000-områder

Overdrev:

Hvis der indenfor den ønskede indhegn er minimum 0,1 ha overdrev med en HNV-værdi på minimum 5.

Nationalparker med §3 arealer:

Hvis arealet er beliggende indenfor en nationalpark, og der er §3-beskyttede arealer samt 0,1 ha med en HNV-værdi på minimum 5.

Nationalparker:

Arealet ligger indenfor en nationalpark, men der er ikke §3-beskyttet natur. Dog er der minimum 0,1 ha med en HNV-værdi på minimum 5.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Du er velkommen til at kontakte os nedenfor

+45 9615 3020
skive@midtsvin.dk
facebook.com/svineeksperten