Det er skammeligt at se, hvordan Københavns Kommune de seneste fem år har udledt 35 milliarder liter urenset spildevand til Øresund – endda med en borgmesters tilladelse.

Det sker i alle kommuner, at der løber urenset, spildevand ud i vandmiljøet. Både fordi det løber over, når det regner meget, og fordi kommunen direkte pumper det ud.

Det sker også i de nordjyske kommuner. I Aalborg Kommune løber det direkte ud i Limfjorden.

Byrådet i Aalborg har dog vedtaget en plan om, at man i 2065 helt vil undgå det. Det er der rigtig mange år til, og rigtig mange næringsstoffer og kemikalier vil blive ført direkte ud i Limfjorden.
Vores vandmiljø skal så vente på, at kommunen skynder sig langsomt.

Derfor beder jeg kommunen gøre en ekstra indsats for at passe på vores vandmiljø. Skynd jer nu lidt. Det er vores fælles opgave at passe på det liv, vi har i vores vandløb og i vores farvande.

Vi landmænd passer på naturen hver dag. Både fordi vi selvfølgelig gerne vil, men også fordi, vi er underlagt rigtig mange krav og regler, der skal sikre, at der ikke udvaskes næringsstoffer til vandmiljøet fra vores marker.

Jeg synes også, at kommunerne skulle overholde de regler, så vi sammen kan tage hånd om miljøet.

Hvis der er uheldige omstændigheder, eller hvis en landmand på grund af vejrliget ikke får sået bestemte kvælstofopsamlende afgrøder til en bestemt dato, så vanker der.

Både politianmeldelser, bøder og træk i vores hektarstøtte.
Kan vi ikke køre vores gylle ud på marken, hvis vejret driller, kan vi ikke lige få lov at hælde det direkte ud. Vi kan ikke bevillige os selv en overløbsdag, hvis tanken er fuld.

Det skal vi heller ikke have lov til, for vi passer på miljøet. I landbruget fejer vi for vores egen dør og bidrager til natur og miljø – også i vandløbene.

Vi smider ikke vores næringsstoffer direkte ud i fjorde og have. Vi gøder vores marker og med afgrøder, efterafgrøder, minivådområder og den rigtige dyrkningsteknik sikrer vi, at der er mindst mulig påvirkning af vandmiljøet.

Og det skal det offentlige også. Der skal ikke være mulighed for at pumpe urenset spildevand direkte ud.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Du er velkommen til at kontakte os nedenfor

+45 9615 3020
skive@midtsvin.dk
facebook.com/svineeksperten